"ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡ.4γ"

"Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, με την με αριθ. 21/15-06-2021 Πράξη του, οριστικοποιεί τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθρου 62, παρ. 4γ του Ν. 4692/2020, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα"

on 15 June 2021
Created: 15 June 2021
Last Updated: 15 June 2021