ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την υπ. αριθμ. 21/15-06-2021 Πράξη του οριστικοποιεί:

α) τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων, των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης,

β) τα εναπομείναντα οργανικά κενά των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων και

γ) δίνει νέα προθεσμία για τις δηλώσεις βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 από την Τετάρτη 16-06-2021 έως την Κυριακή 20-06-2021 και ώρα 23:59.

Η παραπάνω ημερομηνία είναι καταληκτική και εκπρόθεσμες δηλώσεις δε θα γίνονται δεκτές. Οι δηλώσεις θα γίνουν αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr/

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των χρονικών ορίων, καθώς το σύστημα υποβολής αιτήσεων «κλείνει» αυτόματα και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παρέμβασης και εκπρόθεσμης καταχώρησης.

Επισημαίνεται ότι δεν θα υποβληθεί νέα Αίτηση. Οι προτιμήσεις θα δηλωθούν στην ήδη υπάρχουσα αίτηση.

on 15 June 2021
Created: 16 June 2021
Last Updated: 16 June 2021