ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την υπ. αριθμ. 22/16-06-2021 Πράξη του οριστικοποιεί τους πίνακες οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης θέσης των εκπαιδευτικών ΕΑΕ, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας και την ολοκλήρωση της Γ' Φάσης τοποθετήσεων

on 16 June 2021
Created: 16 June 2021
Last Updated: 16 June 2021