Β' ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, με την με αριθ. 24/28-06-2021 Πράξη του, ανακοινώνει την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών με συμπληρωματική δήλωση σε εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις όπως αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα

on 28 June 2021
Created: 28 June 2021
Last Updated: 28 June 2021