ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

on 29 June 2021
Created: 29 June 2021
Last Updated: 29 June 2021