Πρόσκληση εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, για υποβολή αίτησης προσωρινής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2021-2022

on 04 July 2021
Created: 04 July 2021
Last Updated: 04 July 2021