Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ79.01

on 15 July 2021
Created: 15 July 2021
Last Updated: 15 July 2021