ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 ΚΑΙ ΠΕ91.01

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την υπ' αριθ. 28/28-07-2021 Πράξη του ανακοινώνει την συμπλήρωση ωραρίου των οργανικά τοποθετημένων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 και ΠΕ91.01

on 28 July 2021
Created: 28 July 2021
Last Updated: 28 July 2021