ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ06

Το ΠΥΣΠΕ με την υπ' αρίθμ. 36/20-8-2021 πράξη του τοποθέτησε την λειτουργικά υπεράριθμη εκπαιδευτικό ΠΕ06, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

on 20 August 2021
Created: 20 August 2021
Last Updated: 20 August 2021