ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ91.01

Το ΠΥΣΠΕ με την υπ' αρίθμ. 37/23-8-2021 πράξη του τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ07 και ΠΕ91.01

on 23 August 2021
Created: 23 August 2021
Last Updated: 23 August 2021