ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ Α' ΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

on 27 August 2021
Created: 27 August 2021
Last Updated: 27 August 2021