ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με τη διευρυμένη του σύνθεση, αποφάσισε με την υπ' αριθ. 7/30-08-2021 Πράξη του:
Α)Τον ορισμό προσωρινών Διευθυντών σε Σχολικές μονάδες της ΔΙΠΕ Αχαΐας  από 1-9-2021 έως την ανάληψη νέων στελεχών και όχι πέραν της λήξης του διδακτικού έτους 2021-2022 και
Β) Την ανάθεση, στους αναφερόμενους Υποδιευθυντές, προσωρινής άσκησης καθηκόντων  Διευθυντή από 1-9-2021 έως την ανάληψη νέων στελεχών και όχι πέραν της λήξης του διδακτικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
 
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ.xlsx)ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ.xlsx 11 kB
on 30 August 2021
Created: 30 August 2021
Last Updated: 30 August 2021