Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης: "Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ 01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης"

on 18 October 2021
Created: 18 October 2021
Last Updated: 18 October 2021