Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του δημοτικού σχολείου «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης για την έγκριση υλοποίησης του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ορθογραφίας

on 23 November 2021
Created: 23 November 2021
Last Updated: 23 November 2021