ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-"ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ'' (ΕΑΝ)

Καλημέρα,

Σας αποστέλλουμε Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, όπως θα αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις του, σχετικά με την έναρξη της Β΄ φάσης

της εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60

για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΑΝ.

Με εκτίμηση,

--

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΕΠ
Τσόχα 36, Αθήνα, Τ.Κ. 11521
Tηλ:+30 2131335123
www.iep.edu.gr

on 27 January 2022
Created: 27 January 2022
Last Updated: 27 January 2022