Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ για την 7η Περίοδο της Α φάσης του επιμορφωτικού προγράμματος για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο

Σας στέλνουμε το αριθμ. 20274/Ε3/23-02-2021 έγγραφό μας, με το οποίο σας διαβιβάζουμε το από 22-02-2022 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, που ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00, μέχρι και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των ΣΕΕ και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ60 που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία και για κάποιο λόγο δεν εγγράφηκαν κατά τις  προηγούμενες περιόδους, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδ. ΟΠΣ 5093563.

ΥΓ1: Παρακαλούνται οι Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. όταν γίνονται νέες τοποθετήσεις να ενημερώνουν τους εκπ/κούς για την ύπαρξη του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος, καθώς και για την υποχρεωτικότητα της παρακολούθησής του για τους εκπ/κούς ΠΕ60 και ΠΕ06 (όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης)

ΥΓ2:Επισημαίνεται ότι 7η περίοδος της Α φάσης απευθύνεται κυρίως σε εκπ/κούς ΠΕ06 & ΠΕ 60 που έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα.

Με εκτίμηση,

ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.

ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-344 2831

on 23 February 2022
Created: 23 February 2022
Last Updated: 23 February 2022