ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ανακοινώνει τους πίνακες μορίων μετάθεσης των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπέβαλαν εντός προθεσμίας αίτηση για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, μετάθεση σε σχολικές μονάδες κωφών (ΕΝΓ), μετάθεση σε σχολικές μονάδες τυφλών (ΕΓΒ) και βελτίωση - οριστική τοποθέτηση.
 
Περίοδος κατάθεσης αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων): 14/03/2022 - 17/03/2022.
 
Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που διαπιστώνουν τυχόν παραλήψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση θεραπείας (ένσταση), πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο από σήμερα Δευτέρα  14/3/2022 μέχρι και την Πέμπτη 17/3/2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
 
on 14 March 2022
Created: 14 March 2022
Last Updated: 14 March 2022