Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ.

on 21 March 2022
Created: 21 March 2022
Last Updated: 21 March 2022