Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγε

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΕΞΕ - 31146 - 2022.pdf)ΕΞΕ - 31146 - 2022.pdf 1373 kB
on 22 March 2022
Created: 22 March 2022
Last Updated: 22 March 2022