ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Πρόσκλησης για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) περιόδου Μαΐου 2022

                                                         

Σας προωθούμε έγγραφο-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή  των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) περιόδου Μαΐου 2022. Επισημαίνεται ότι προστέθηκαν νέα Εξεταστικά Κέντρα σε Κομοτηνή και Χανιά.

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις α΄ εξαμήνου 2022 για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).Στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτών των εξετάσεων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε., όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις ως αξιολογητές-βαθμολογητές.

Σας ενημερώνουμε ότι για τους επιτηρητές θα υπάρξει νεότερη πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται

στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.                        

Με εκτίμηση

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Αυτοτελής Δ/νση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

Γραφείο Γραμματείας Περιφερειακού Δ/ντη

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ 2610362400

on 23 March 2022
Created: 23 March 2022
Last Updated: 23 March 2022