ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 ΤΗΣ ΔΙΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την με αριθ. 14/20-04-2022 Πράξη του τοποθέτησε την οργανικά υπεράριθμη εκπαιδευτικό αρμοδιότητάς του σε οργανικό κενό της Δ/νσης ΠΕ Αχαΐας,

όπως φαίνεται στο σχετικό επισυναπτόμενο πίνακα. Η τοποθετηθείσα εκπαιδευτικός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία στη  σχολική μονάδα τοποθέτησής της με τη λήξη του

διδακτικού έτους 2021-2022.

on 20 April 2022
Created: 20 April 2022
Last Updated: 20 April 2022