1.Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και 2. Ορισμός μελών εξεταστικών, για την πραγματοποίηση της δοκιμασίας (test) δεξιοτήτων εισαγωγής, το Σάββατο 07 Μαΐου 2022, στην Α' τάξη του Προτύπου Γυμνασίου Πατρών__ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

on 05 May 2022
Created: 05 May 2022
Last Updated: 05 May 2022