Έναρξη γ φάσης επιμόρφωσης των ενεργών εκπαιδευτικών σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΙΕΠ, αρχίζει σήμερα στις 13:00 στην πλατφόρμα iepX η Γ’ Φάση υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνδεθούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση https://iep.edu.gr/news , όπου δίδονται χρήσιμοι σύνδεσμοι με το πρόγραμμα, αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες παρακολούθησης κ.α.

Παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών της δικαιοδοσίας σας.

Με εκτίμηση,

ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.

ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-344 2831

on 18 May 2022
Created: 18 May 2022
Last Updated: 18 May 2022