«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 61Β346ΜΤΛΗ-ΑΙΙ.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 61Β346ΜΤΛΗ-ΑΙΙ.pdf 262 kB
on 01 June 2022
Created: 01 June 2022
Last Updated: 01 June 2022