Θερινό Σχολείο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα

Χριστοπούλου Σοφία

Σκιαδαρέση Μαριάννα

Τμήμα Α' – Διοικητικών Υποθέσεων

Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Ακτή Δυμαίων 25Α, ΤΚ 26222 Πάτρα

Τηλ.: 2610362411/403

From: Χατζηγεωργίου Γεώργιος <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Sent: Thursday, June 23, 2022 12:33 PM
To: Χατζηγεωργίου Γεώργιος <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Subject: Θερινό Σχολείο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα»

Χαίρετε,

Με το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα παρακαλώ να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για το e-learning Θερινό Σχολείο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» που διοργανώνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και θεωρώ ότι άπτεται του ενδιαφέροντος πολύ μεγάλου μέρους των συναδέλφων.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση/απορία.

Με εκτίμηση


Γεώργιος Δ. Χατζηγεωργίου

Καθηγητής ΕΑΠ

Επιστ. Υπεύθυνος Θερινού Σχολείου

on 29 June 2022
Created: 29 June 2022
Last Updated: 29 June 2022