ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 -2024 (276/16-01-2023)

Σας προωθούμε έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τη μεταφορά μαθητών/τριών σχ. έτους 2023-2024 και σας επισημαίνουμε ότι η αποστολή αρχείου excel που εκδίδεται από το σύστημα Studentransport θα πρέπει να γίνει ως ακολούθως και σε καμία περίπτωση στην Περ/κή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας:

Για τις Σχολικές μονάδες ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για τις Σχολικές μονάδες ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ στο e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για τις Σχολικές μονάδες ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φραγκοπαναγιώτης Νικόλαος

Τμήμα Α' – Διοικητικών Υποθέσεων

Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Ακτή Δυμαίων 25Α, ΤΚ 26222 Πάτρα

Τηλ.: 2610362415

on 17 January 2023
Created: 17 January 2023
Last Updated: 17 January 2023