Ανακοίνωση Αναπροσαρμοσμένων Πινάκων Δεκτών & Μη δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Αχαΐας

Ανακοινώνουμε τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Αχαΐας μετά την εξέταση των ενστάσεων.

 

Τμήμα Γ' Προσωπικού

Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας

 

 

on 24 January 2023
Created: 24 January 2023
Last Updated: 24 January 2023