ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευςης Αχαΐας (Κωδ.Φ./Ε.Φ.1019-206- 9910900) μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023»

on 01 February 2023
Created: 01 February 2023
Last Updated: 01 February 2023