Αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή

Κατά τα οριζόμενα στην υπ.  αριθμ. πρωτ.  126425/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ)  εγκύκλιο μεταθέσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’), οι αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή  εκπαιδευτικών ΠΕ για το έτος 2022-2023 γίνονται  μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Αιτηση για αμοιβαία μετάθεση 2023.doc)Αιτηση για αμοιβαία μετάθεση 2023.doc 64 kB
on 03 March 2023
Created: 03 March 2023
Last Updated: 03 March 2023