Τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 - Μετακινήσεις μονίμων ΠΕ60, ΠΕ70

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετήθηκαν την Τρίτη 1/11/2015.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα μετακινηθούν μετά την αντικατάστασή τους.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.

on 27 November 2015
Created: 27 November 2015
Last Updated: 27 November 2015