Ανακοινοποίηση: Μετακινήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ16, ΠΕ60, ΠΕ70

Ανακοινοποίηση ως προς τις εκπαιδευτικούς:

1) Αθανασοπούλου Χαρίκλεια (δεν μετακινείται)

2) Στουμπάνου Αγγελική (μετακινείται)

3) Πετώση Ευαγγελία (μετακινείται)

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 12 January 2016
Created: 12 January 2016
Last Updated: 12 January 2016