Γραφείο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Γραφείο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

 

Για τεχνική στήριξη σχολείων, παρακαλούμε υποβάλλετε αίτημα εδώ: dipe.ach.sch.gr/plinet_pe/helpdesk

 

 

 helpdesk2

 

on 04 March 2019
Created: 04 March 2019
Last Updated: 04 March 2019