ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2017-2018

on 11 July 2018
Last Updated: 11 July 2018
Created: 11 July 2018
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Εγκύκλιος_Τμ_Πολιτιστικών_ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017-2018_2018_07_11.pdf)Εγκύκλιος_Τμ_Πολιτιστικών_ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017-2018_2018_07_11.pdf 391 kB
Download this file (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ_1ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017_2018.pdf)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ_1ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017_2018.pdf 730 kB
Download this file (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ_2ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017_2018.pdf)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ_2ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017_2018.pdf 543 kB
Download this file (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017_2018.pdf)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017_2018.pdf 987 kB
Download this file (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_ 1ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΠΟΛΙΤΙΤΣΙΚΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ_2017-2018.pdf)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_ 1ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΠΟΛΙΤΙΤΣΙΚΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ_2017-2018.pdf 485 kB
Download this file (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_2ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017-2018.pdf)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_2ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017-2018.pdf 282 kB
Download this file (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017_2018.pdf)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017_2018.pdf 615 kB
Download this file (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ_1ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017-2018.pdf)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ_1ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017-2018.pdf 478 kB
Download this file (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ_2ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017-2018.pdf)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ_2ος ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017-2018.pdf 355 kB
Download this file (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017_2018.pdf)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΑ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_2017_2018.pdf 582 kB