Επιμόρφωση: «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Εκπαίδευση: Οι δράσεις της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς»

on 05 April 2021
Last Updated: 05 April 2021
Created: 05 April 2021