Εγκύκλιος Περιβαλλοντικής_10_2016

on 06 October 2016
Last Updated: 06 October 2016
Created: 06 October 2016
Σχετικά με την δήλωση  συμμετοχής στο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 
Εάν δεν ανοίγει ο σύνδεσμος που αναφέρεται στην εγκύκλιο 2.3/10/2016 της Περιβαλλοντικής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως αίτηση το συνημμένο έντυπο και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.