ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

_____

5H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση           : Ερμού 70

Ταχ.Κωδ.             : 262 21,

Πληροφορίες   :   Αθανάσιος K. Ρισβάς

(                       :   2610229204

Κινητό               :   6989298603

Fax                     : 2610229205

e-mail             : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΑΤΡΑ 22 09 -2015

Αρ. Πρωτ: 555

ΠΡΟΣ:

 1. Τμήματα Ένταξης Προσχολικής, Δημοτικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Αιτ/νίας, Ηλείας

(μέσω των αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπ/σης Αχαΐας, Αιτ/νίας, Ηλείας)

ΚΟΙΝ.:

 1. Τμήματα ΕΠΚ, Δ.Ε. & Π.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας
 2. Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. & Δ.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας
 3. Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας
 4. ΚΕΔΔΥ Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας
 5. ΣΜΕΑΕ Π.Ε. & Δ.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας

Θέμα: “Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) Προσχολικής, Δημοτικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Έντυπα”

 

Σχετ: 1)Υπ. απ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ΦΕΚ 1340/16-10-2002, 2)Υπ. απ.27922/Γ6/ΦΕΚ 449/03-04-2007, 3)Ν.3699/ΦΕΚ 199 τ.Α΄/02-10-2008.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές κι οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) Προσχολικής, Δημοτικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα έντυπα να τα διαβιβάσουν υπογεγραμμένα και σφραγισμένα με τον αντίστοιχο απαιτούμενο αριθμό, με απλό ταχυδρομείο (όχι συστημένο), μέσω της διεύθυνσης της σχολικής τους μονάδας, στο Γραφείο του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

Αφού σταλούν ταχυδρομικά να σταλούν και στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. 1.Έντυπο 1ο

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τμήματος Ένταξης” (τρία αντίτυπα)

 1. 2.Έντυπο 2ο

“Ομαδοποίηση Μαθητών Τμήματος Ένταξης” (ένα αντίτυπο)

 1. 3.Έντυπο 3ο

Δυναμολόγιο Μαθητών Τμήματος Ένταξης - Πρόταση φοίτησης” (ένα αντίτυπο)

 1. 4.Έντυπο 4ο

Ταυτότητα Τμήματος Ένταξης” (ένα αντίτυπο)

Προτείνεται για διευκόλυνσή σας η παρακάτω σειρά συμπλήρωσης των εντύπων:

1        Έντυπο 3ο

Δυναμολόγιο Μαθητών Τμήματος Ένταξης - Πρόταση φοίτησης

 • Συμπληρώνεται το όνομα και το επώνυμο των μαθητών ολογράφως
 • Τάξη-Τμήμα φοίτησης
 • Οι ώρες φοίτησης στο ΤΕ
 • Ο «ΦΟΡΕΑΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ» (ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ) παράδειγμα “ΚΕΔΔΥ Αχαΐας” ή Π..Ν..Ρίου
 • «Επιγραμματικά η γνωμάτευση αναφέρει π.χ. Μαθ. Δυσκολίες – Προβλήματα συμπεριφοράς Προσοχή, όταν δεν υπάρχει στο σχολείο γνωμάτευση μαθητή τότε δίνεται υποχρεωτικά η εκτίμηση του/των εκπαιδευτικού/τών του ΤΕ, ώστε να είναι σύννομη η έγκριση του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ για τη φοίτηση του συγκεκριμένου μαθητή σύμφωνα με την 2η Σχετική.

2        Έντυπο 2

“Ομαδοποίηση Μαθητών Τμήματος Ένταξης”

 • Συμπληρώνεται η ομάδα με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών
 • Στη γραμμή «Άλλα γνωστικά αντικείμενα (αναφέρατε)», αναγράφονται προγράμματα που αναφέρονται στην ειδική εκπαίδευση (π.χ. κοινωνική προσαρμογή).
 • Εμφανίζονται και οι διδακτικές ώρες φοίτησης των μαθητών

3        Έντυπο 1

“Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τμήματος Ένταξης”

 • Δεν αναγράφονται ονόματα μαθητών αλλά Ομάδες.
 • Αναγράφεται η Ομάδα με την οποία εργαζόμαστε π.χ. ΟΜΑΔΑ 2
 • το γνωστικό αντικείμενο. Π.χ. 3η ώρα της Πέμπτης: Μαθηματικά”.
ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ
ΟΜΑΔΑ1 Γλώσσα
ΟΜΑΔΑ 3 Μαθηματικά

………

4        το Έντυπο 4

Ταυτότητα Τμήματος Ένταξης

 • Καταγράφονται πληροφορίες για το ΤΕ
 • Προσοχή στους πίνακες αναγράφεται ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο ΤΕ

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ θεωρεί το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Έντυπο 1) κρατεί ένα αντίτυπο και αποστέλλει τα υπόλοιπα δύο στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Δ.Ε.), η οποία με τη σειρά της θα επιστρέψει ένα αντίτυπο στη σχολική μονάδα προέλευσης. Τα Έντυπα 2, 3 και 4 παραμένουν στο γραφείο του Σχολικού Συμβούλου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το θεωρημένο Έντυπο 1. (Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τμήματος Ένταξης), αναρτάται σε εμφανές σημείο εντός της σχολικής μονάδας, δίπλα στο πρόγραμμα του σχολείου.

Αντίγραφο, για τους μαθητές που τους αφορούν, προμηθεύονται από το Διευθυντή όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Επίσης οι ίδιοι οι μαθητές και κατ’ επέκταση οι γονείς τους, πληροφορούνται για το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν στο ΤΕ.

ΘΕΜΑ 2ο : «Φοίτηση μαθητών»

Υπενθυμίζουμε ότι στα τμήματα ένταξης φοιτούν μαθητές:

 1. Με διάγνωση από ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.
 2. Χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής, την υπεύθυνη δήλωση του γονέα και την άτυπη αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς του μαθητή,
 3. Πριν συνταχθεί η έκθεση ο εκπαιδευτικός του τμήματος σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο γενικής αγωγής εφαρμόζουν εξατομικευμένο πρόγραμμα συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Σε περίπτωση που δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα το συγκεκριμένο πρόγραμμα τότε ζητείται η αξιολόγηση από το ΚΕΔΔΥ και η φοίτησή του σε ΤΕ με τις παραπάνω διαδικασίες.

ΘΕΜΑ 3ο  : «Ατομικός φάκελος μαθητών»

Σχετ.: Υπ. απ.27922/Γ6/ΦΕΚ 449/03-04-2007

 1. Με ευθύνη των Διευθυντών, Προϊστάμενων των σχολικών μονάδων οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) Προσχολικής, Δημοτικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεριμνούν για την τήρηση και τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου (PORTFOLIO) του κάθε μαθητή, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου.

Ο φάκελος μπορεί να περιέχει:

ü      Συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή.

ü      Γνωματεύσεις και αξιολογήσεις που αφορούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες του μαθητή. Τις γνωματεύσεις του ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου και εφόσον δεν υπάρχουν ή έχει λήξει η ισχύς τους να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την επαναξιολόγηση των μαθητών.

ü      Εισηγήσεις για την κατάρτιση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Τις συνεδριάσεις με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που εκπαιδεύουν στο τμήμα τους μαθητές με εεα, για να καταρτίσουν το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή σε συνεργασία με τους γονείς.

ü      Το πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας

ü      Το εξατομικευμένο πρόγραμμα που εφαρμόζεται,

ü      Τις αξιολογήσεις όλων των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του μαθητή.

ü      Τις συναντήσεις με τους γονείς

Θέμα 5ο: Οι διευθυντές των σχολείων στα οποία λειτουργούν τμήματα ένταξης:

Σχετ.: Υπ. απ.27922/Γ6/ΦΕΚ 449/03-04-2007

 1. Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και δεν απασχολούν τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ένταξης σε άλλες δραστηριότητες, χωρίς την έγκριση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.
 2. Φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και ενημέρωση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.

Θέμα 5ο: Οι Εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης

Σχετ.: Υπ. απ.27922/Γ6/ΦΕΚ 449/03-04-2007

 1. Αξιολογούν τους μαθητές για τη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με βάση τις προτάσεις οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στο σύλλογο διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη:

ü      τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών

ü      την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν οι προτεινόμενοι να παρακολουθήσουν το Τ.Ε.

ü      τον αριθμό των μαθητών που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και προτείνουν αυτούς που θα υποστηριχθούν από το τμήμα ένταξης.

 1. Ενημερώνουν, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς και κηδεμόνες του μαθητή σχετικά με τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να φοιτήσει στο τμήμα ένταξης.
 2. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής του (π.χ. συνδιδασκαλία). Στόχος παραμένει η πλήρης ένταξη στο σχολικό περιβάλλον.
 3. Ενισχύουν τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών του τμήματος ένταξης, στο κοινό σχολικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας, παιχνιδιού, και άλλων δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής.
 4. Σε περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (μετεγγραφή ή εγγραφή σε άλλη βαθμίδα) ενημερώνεται η διεύθυνση της νέας σχολικής μονάδας.
 5. Πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής.
 6. Συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους της περιφερείας τους.
 7. Συνεργάζονται με το προσωπικό του οικείου ΚΕΔΔΥ.
 8. Υποβάλλουν για θεώρηση στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας και την ετήσια αξιολογική έκθεση του τμήματος ένταξης. Τα ίδια έγγραφα υποβάλλουν για ενημέρωση και στους οικείους σχολικούς συμβούλους παιδαγωγικής ευθύνης της γενικής εκπαίδευσης.

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με μαθητές με ΕΕΑ θεωρείται αυτονόητη.

Η υποστήριξη του Σχολικού Συμβόλου ΕΑΕ και του ΚΕΔΔΥ θα είναι συνεχής.

Της εγκυκλίου να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης.

 
 

Ο σχολικός σύμβουλος 5ης περιφ ΕΑΕ

Αθανάσιος Κ. Ρισβάς

 

 

Συνημμένα:

1) Έντυπο 1. Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τμήματος Ένταξης Υπόδειγμα.

2) Έντυπου 1. Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τμήματος Ένταξης.

3) Έντυπο 2. Ομαδοποίηση Μαθητών Τμήματος Ένταξης. Υπόδειγμα.

4) Έντυπο 2. Ομαδοποίηση Μαθητών Τμήματος Ένταξης.

5) Δυναμολόγιο Μαθητών Τμήματος Ένταξης - Πρόταση φοίτησης Υπόδειγμα.

6) Δυναμολόγιο Μαθητών Τμήματος Ένταξης - Πρόταση φοίτησης

7) Ταυτότητα Τμήματος Ένταξης.

on 25 September 2015
Created: 28 September 2015
Last Updated: 28 September 2015