ΠΥΣΠΕ

Στην έδρα κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Τέσσερις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η σύνθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας σύμφωνα με την υπ αριθ. 1018/24-01-2023 απόφαση της Περιφ/κής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας είναι η εξής:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Πρόεδρος (Διευθυντής Εκπαίδευσης):
 Κλάδης Νικόλαος phone 2610229222


Αντιπρόεδρος - Τακτικό μέλος :
  Ελευθεριώτης Δημήτριος

Τακτικό μέλος :
Τάγιου Σωτηρία

Αιρετό μέλος μέλος:

Τσόγκας Χρήστος

 


Αιρετό μέλος:

   Σταυρογιαννόπουλος Αναστάσιος


Γραμματέας:
  Στάικου Νίκολέττα phone 2610229234

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

 

 

 

1. Κοτζαμανίδη Νικολίτσα, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Δ/ντρια 14ου Δ.Σ. Πατρών (πρόεδρος)

2. Δρογγίτης Αναστάσιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ70 (τακτικό μέλος)

3. Σχωρτσανίτης Βασίλειος, εκπ/κός κλ. ΠΕ70 (τακτικό μέλος)

4. Σκανδάμη Αθηνά εκπ/κός κλ. ΠΕ60 (αιρετό μέλος)

5. Σαββοπούλου Μαρία εκπ/κός κλ. ΠΕ79.01 (αιρετό μέλος)

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Τσιγκρή Ελένη

on 22 July 2015
Created: 23 February 2023
Last Updated: 23 February 2023