ΠΥΣΠΕ

Στην έδρα κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Η σύνθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας είναι η εξής:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Πρόεδρος (Διευθυντής Εκπαίδευσης):
  Πασσας Ευάγγελος phone 2610620818 fax 2610229255


Αντιπρόεδρος - Τακτικό μέλος :
  Κίζιλης Γεώργιος (Δ/ντής του 45ου Δ.Σ. Πατρών)  fax 2610643765

Τακτικό μέλος :
  Παρούση Μαρία (εκπ/κός κλ. ΠΕ06 του Πειραματικού Δ.Σ. Πατρών) fax 2610992100

Τακτικό αιρετό μέλος:

Τσόγκας Χρήστος (εκπ/κός κλ. ΠΕ70 του 53ου Δ.Σ. Πατρών)

cellphone 6978190370 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Τακτικό αιρετό μέλος:

  Σταυρογιαννόπουλος Αναστάσιος (εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Διευθυντής του 56ου Δ.Σ. Πατρών)

cellphone 6944126532 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Γραμματέας:
Πέτρου Παναγιώτα-Γεσθημανή  phone 261022922234 fax 2610229253

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

1. Γαλανόπουλος Ανδρέας, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Δ/ντής του 47ου Δ.Σ. Πατρών, τηλ. 2610322712

2. Λευτεράτος Θωμάς-Σπυρίδων, εκπ/κός κλ. ΠΕ70 του 25ου Δ.Σ. Πατρών

3. Βόγκα Μαρία, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Δ/ντρια του 17ου Δ.Σ. Πατρών, τηλ. 2610323109

4. Μπαγιώργος Ανδρέας, εκπ/κός κλ. ΠΕ70 του 54ου Δ.Σ. Πατρών, τηλ. 2610333312

5. Καλαντζή Βασιλική, εκπ/κός κλ ΠΕ70 του 35ου Δ.Σ. Πατρών, τηλ. 2610425142

on 22 July 2015
Created: 11 January 2017
Last Updated: 11 January 2017