ΠΥΣΠΕ

Στην έδρα κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Η σύνθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας είναι η εξής:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Πρόεδρος (Διευθυντής Εκπαίδευσης):
  Σταυρογιαννόπουλος Αναστάσιος phone 2610229222 fax 2610229255


Αντιπρόεδρος - Τακτικό μέλος :
  Κίζιλης Γεώργιος (Δ/ντής του 42ου Δ.Σ. Πατρών)  fax 2610223118

Τακτικό μέλος :
  Λουμάκου Μαριάνθη (Δ/ντρια του Δ.Σ. Ρίου) fax 2610991260

Τακτικό αιρετό μέλος:

Τσόγκας Χρήστος (εκπ/κός κλ. ΠΕ70 του 53ου Δ.Σ. Πατρών)

cellphone 6978190370 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Τακτικό αιρετό μέλος:

  (εκπ/κός κλ. ΠΕ70)

cellphone Θεοδωρόπουλος Νικόλαος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Γραμματέας:
  Παπαδοπούλου Ελισσάβετ phone 261022922 - 234 fax 2610229253

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

 

 

 

1. Δελέγκος Νικόλαος, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας.

2. Τσαγγάρης Γεώργιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Διευθυντής του 8ου Δ.Σ. Πατρών.

 

 

3. Παρούση Μαρία, εκπ/κός κλ. ΠΕ06, εκπ/κός του Πειραματικού Δ.Σ. Πατρών.

 

 

4. Μπαγιώργος Ανδρέας, Δ/ντής του Δ.Σ. Ψαθοπύργου, τηλ. 2610931232.

 

5. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, εκπ/κός κλ ΠΕ70 του Δ.Σ. Μιχοΐου τηλ. 2610425142

on 22 July 2015
Created: 24 September 2020
Last Updated: 24 September 2020