ΠΥΣΠΕ

Στην έδρα κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Τέσσερις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η σύνθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας σύμφωνα με την υπ αριθ. Φ.30.1/2465/29-3-2021 απόφαση της Περιφ/κής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας είναι η εξής:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Πρόεδρος (Διευθυντής Εκπαίδευσης):
  Σταυρογιαννόπουλος Αναστάσιος phone 2610229222 fax 2610229255


Αντιπρόεδρος - Τακτικό μέλος :
  Λουμάκου Μαριάνθη (Δ/ντρια του Δ.Σ. Ρίου) 2610991260

Τακτικό μέλος :
Τάσιος Δημήτριος (Δ/ντής του 35ου Δ.Σ. Πατρών)  

Τακτικό μέλος:

Νυδριώτη Μαρία (Δ/ντρια του Δ.Σ. Κάτω Καστριτσίου)

 


Τακτικό μέλος:

   Παπαδοπούλου Ελένη (Δ/ντρια του 11ου Δ.Σ. Πατρών


Γραμματέας:
  Παπαδοπούλου Ελισσάβετ  261022922 - 234

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

 

 

 

1. Δελέγκος Νικόλαος, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας.

2. Χριστοπούλου Διαμαντή, εκπ/κός κλ. ΠΕ70.

 

 

3. Μυλωνοπούλου Ελένη, εκπ/κός κλ. ΠΕ70.

 

 

4. Καρκούλια Αριάδνη εκπ/κός κλ. ΠΕ70

 

5. Μπενετάτου Ελένη εκπ/κός κλ. ΠΕ70

on 22 July 2015
Created: 31 March 2021
Last Updated: 31 March 2021