Σύντομος Οδηγός Εισαγωγής Μαθητών από αρχείο excel

Aν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργικότητα για να εγγράψετε Μαθητές στη Μονάδα σας, βεβαιωθείτε ότι για αυτούς ΔΕΝ υπάρχει ήδη καταχώριση στο ΠΣ (π.χ. κατά το προηγούμενο Σχ. Έτος ή από άλλη Σχ. Μονάδα). Αν υπάρχει, ή δεν είστε απόλυτα σίγουροι, προχωρήστε με την εγγραφή του εν λόγω Μαθητή (ή Μαθητών) από την επιλογή Νέες Εγγραφές Μαθητών.

on 05 January 2016
Created: 05 January 2016
Last Updated: 05 January 2016