ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - Πιστοποιητικό Φοίτησης (Υπόδειγμα 2 Π.Δ. 79/2017)

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από το Νηπιαγωγείο μόνο μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης του Νηπίου, στο τέλος του Σχολικού Έτους και αποστέλλεται αυτοδίκαια στο Δημοτικό Σχολείο Εγγραφής του Νηπίου.

on 25 April 2017
Created: 13 September 2019
Last Updated: 13 September 2019