Πάτρα, Σεπτέμβριος 2015

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την πραγματοποίηση εκδρομών κι εκπαιδευτικών επισκέψεων / εξόδων 2015-16»

 ΣΧΕΤ: Τα ΠΔ 200/98 για Νηπιαγωγεία & 201/98 για Δημοτικά Σχολεία.

Σε εφαρμογή των παραπάνω ΠΔ και συγκεκριμένα  του άρθρου 13 §3 του ΠΔ 201/98  για τα Δημοτικά Σχολεία και του άρθρου 11 §3 του ΠΔ 200/98 για τα Νηπιαγωγεία, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υλοποίησης εκδρομών, επισκέψεων κι εξόδων έχει ως ακολούθως:

Published: 17 September 2015
Created: 17 September 2015
Last Updated: 17 September 2015
Read More: Οδηγίες για εκδρομές