Αναζητήστε τις αιτήσεις και τις αντίστοιχες χορηγήσεις αδειών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών που εγκρίνονται από το Σχολείο.

Τα έντυπα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

  • Αναρρωτική

            θα βρείτε δύο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ και αντίστοιχες ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ανάλογα με το έργο που ανήκει ο Αναπληρωτής.

  • Κανονική

           θα βρείτε δύο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ και αντίστοιχες ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ανάλογα με το έργο που ανήκει ο Αναπληρωτής.

  • Ειδικές Άδειες

          θα βρείτε δύο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ και πολλές ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ανάλογα με το είδος της άδειας (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ, ΓΑΜΟΥ, ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, κλπ) και φυσικά το έργο που ανήκει ο Αναπληρωτής

 
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ AΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ_ΕΚΟ_ΑΓΓΛΙΚΑ.docx)ΑΙΤΗΣΗ AΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ_ΕΚΟ_ΑΓΓΛΙΚΑ.docx 68 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ AΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ.doc)ΑΙΤΗΣΗ AΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ.doc 220 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx)ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx 68 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚ_ΕΚΟ_ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΗΠ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚ_ΕΚΟ_ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΗΠ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.doc 220 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 67 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 205 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx 270 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΕΙΚ_ΕΚΟ__ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΗΠ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.doc)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΕΙΚ_ΕΚΟ__ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΗΠ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.doc 238 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx 270 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.doc)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.doc 232 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΕΝΙΑΙΟΣ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ.docx 92 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΜΕΝΗ ΔΘΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.doc)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΜΕΝΗ ΔΘΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.doc 239 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 271 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 216 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 271 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 214 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.docx 84 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 215 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 270 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 216 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 269 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 215 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.docx 271 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ.docx 210 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ 22ΗΜΕΡΩΝ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ 22ΗΜΕΡΩΝ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 269 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ 22ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ 22ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 215 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 269 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 215 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 270 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 216 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.docx 279 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ.docx 239 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 270 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 213 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΣΜΕΑ-ΤΕ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ).docx 269 kB
Download this file (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.docx 215 kB
Published: 19 September 2016
Created: 06 September 2023
Last Updated: 06 September 2023