ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού προσκομίζεται και απολυτήριο λυκείου)
 2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με επισυναπτόμενη την ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού.
 3. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας με ημερομηνία κτήσης πτυχίου(εφόσον δεν αναγράφεται στο τίτλο)
 4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 5. Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ, όπου αναγράφονται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ
 6. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στη δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση οποιασδήποτε βαθμίδας (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., κ.λ.π.) για κάθε έτος ξεχωριστά.
 7. Ιατρικές Βεβαιώσεις από Παθολόγο/Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο
 8. Βεβαίωση Παλαιού/Νέου Ασφαλισμένου σε περίπτωση που καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (αφορά στους εκπ/κούς Ειδικότητας ΠΕ19-20)
 9. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός IBANμε πρώτο το όνομα του δικαιούχου Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού.
 10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους)
 11. Βεβαίωση Συνυπηρέτησης-Πολυτεκνίας-Αναπηρίας (εφόσον υπάρχουν)
 12. Βεβαίωση εντοπιότητας (εφόσον υπάρχει)
 13. Επίδειξη πρωτότυπου Πιστοποιητικού Στρατολογίας για τους άνδρες (Αριθμός Στρατολογικού Μητρώου)

 

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

 

 

            

Published: 31 August 2017
Created: 31 August 2017
Last Updated: 31 August 2017
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας ΕΣΠΑ.docx)Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας ΕΣΠΑ.docx 157 kB

Έντυπα αναφοράς ανάληψης εκπαιδευτικών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

με λογότυπο ΕΣΠΑ

Published: 19 September 2016
Created: 01 March 2018
Last Updated: 01 March 2018