Οδηγοί Υλοποίησης

 

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024

Κωδικός: ΟΠΣ 6001764

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κωδικός: ΟΠΣ 6001982

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

3. Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026

Κωδικός: ΟΠΣ: 6001626

ΣΜΕΑΕ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Κωδικός: ΟΠΣ 6001774

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

5. Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση

Κωδικός: ΟΠΣ: 6001512

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

6. Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026

Κωδικός: ΟΠΣ: 6001589

ΖΕΠ Τ.Υ. - ΔΥΕΠ

 

7. Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού

Κωδικός: ΟΠΣ 6001779

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

on 27 September 2022
Created: 06 September 2023
Last Updated: 06 September 2023