Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών 2022-23

 

1. ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2022-2023

Κωδικός: ΣΑΕ 2020 ΣΕ 44520001

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δελτίο Απογραφής

Πράξη ανάληψης υπηρεσίας

Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση πιστοποιητικού υγείας

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακού

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κωδικός: ΟΠΣ 5184904

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Δελτίο Απογραφής

Πράξη ανάληψης υπηρεσίας

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση πιστοποιητικού υγείας

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακού

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η΄-ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Κωδικός: ΟΠΣ 5184989

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Εκπαιδευτικοί

            Δελτίο Απογραφής

            Πράξη ανάληψης υπηρεσίας

            Υπεύθυνη Δήλωση

            Υπεύθυνη Δήλωση πιστοποιητικού υγείας

            Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

            Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακού

  • ΕΕΠ & ΕΒΠ

            Δελτίο Απογραφής

            Πράξη ανάληψης υπηρεσίας

            Υπεύθυνη Δήλωση

            Υπεύθυνη Δήλωση πιστοποιητικού υγείας

            Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

            Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακού

 

4. Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023

Κωδικός: ΣΑΕ 2022 ΣΕ 44520000

ΣΜΕΑΕ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Εκπαιδευτικοί

            Δελτίο Απογραφής

            Πράξη ανάληψης υπηρεσίας

            Υπεύθυνη Δήλωση

            Υπεύθυνη Δήλωση πιστοποιητικού υγείας

            Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

            Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακού

  • ΕΕΠ & ΕΒΠ

            Δελτίο Απογραφής

            Πράξη ανάληψης υπηρεσίας

            Υπεύθυνη Δήλωση

            Υπεύθυνη Δήλωση πιστοποιητικού υγείας

            Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

            Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακού

 

 

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κωδικός: ΣΑΕ 2022 ΣΕ 44520002

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δελτίο Απογραφής

Πράξη ανάληψης υπηρεσίας

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση πιστοποιητικού υγείας

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακού

 

6. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-23

Κωδικός: ΟΠΣ 5184907

ΕΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δελτίο Απογραφής

Πράξη ανάληψης υπηρεσίας

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση πιστοποιητικού υγείας

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακού

 

on 27 September 2022
Created: 10 October 2022
Last Updated: 10 October 2022