ΕΣΠΑ - ΠΔΕ

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ - ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ: 

 

 Νέο!!! 24 Φεβρουαρίου 2020 - Από 02/2020 και μετά!!!

 Νέο!!! ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ μόνο για ΕΕΠ και ΕΒΠ (έργα εξειδικευμένη, εξατομικευμένη, ενίσχυση υποστηρικτικών δομών και ΕΚΟ)

Νέο!!! ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ για ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Ενίσχυση ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ Εκπαίδευσης 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5031894, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

 ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΦΙΣΕΣ 2018-2019

prosxoliki1 small     prosxoliki2 small   

 

 

2. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Πρόγραμμα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-20», με κωδικό ΟΠΣ: 5047057, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)
ΑΦΙΣΑ 2018-2019

 

3. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Πρόγραμμα μέτρων ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Σχολικό Έτος 2019-20» με Κωδικό ΟΠΣ  5047082, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ (ΣΜΕΑΕ - Τ.Ε.)
ΑΦΙΣΑ 2018-2019

 

4. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5045765, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ (ΖΕΠ)

ΑΦΙΣΑ 2018-2019

eko1 small

 

5. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2019-20», με κωδικό ΟΠΣ: 5047065, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΦΙΣΕΣ 2018-2019

eniaiou typou1 small     eniaiou typou2 small    eniaiou typou3 small

 

6. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-20», με Κωδικό ΟΠΣ 5048220,  του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΔΕΑΥ

 

7. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για τα σχολικά έτη 2018-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5031672, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΠ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΕΠ
 
on 01 August 2018
Created: 24 February 2020
Last Updated: 24 February 2020