ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε ΕΤΟΣ και ΜΗΝΑ στο συνημμένο αρχείο για εμφάνιση των αντίστοιχων παρουσιολογίων!

Published: 04 October 2016
Created: 20 March 2017
Last Updated: 20 March 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε ΕΤΟΣ και ΜΗΝΑ στο συνημμένο αρχείο για εμφάνιση των αντίστοιχων παρουσιολογίων!

Published: 19 September 2016
Created: 19 September 2016
Last Updated: 19 September 2016

Παρουσιολόγια Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και ΕΒΠ Εξ. Εκπ. Υποστήριξης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε ΕΤΟΣ και ΜΗΝΑ στο συνημμένο αρχείο για εμφάνιση των αντίστοιχων παρουσιολογίων!

Published: 26 January 2016
Created: 19 October 2016
Last Updated: 19 October 2016

Παρουσιολόγια Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Δομών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε ΕΤΟΣ και ΜΗΝΑ στο συνημμένο αρχείο για εμφάνιση των αντίστοιχων παρουσιολογίων!

Published: 26 January 2016
Created: 19 September 2016
Last Updated: 19 September 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε ΕΤΟΣ και ΜΗΝΑ στο συνημμένο αρχείο για εμφάνιση των αντίστοιχων παρουσιολογίων!

Published: 26 January 2016
Created: 19 September 2016
Last Updated: 19 September 2016

Παρουσιολόγια Σεπτεμβρίου - Ιουνίου για τους Αναπληρωτές Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε ΕΤΟΣ και ΜΗΝΑ στο συνημμένο αρχείο για εμφάνιση των αντίστοιχων παρουσιολογίων!

Published: 26 January 2016
Created: 25 January 2017
Last Updated: 25 January 2017