Υποβολή αιτημάτων/αρχείων προς τη ΔΙΠΕ Αχαΐας

Υποβολή αιτημάτων/αρχείων/δικαιολογητικών

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων ή αρχείων (πχ δικαιολογητικά μετάθεσης/απόσπασης, πίνακες στοιχείων κλπ) από Σχολεία και Εκπαιδευτικούς προς τη ΔΙΠΕ Αχαΐας

 Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ή αρχείων από Σχολεία και Εκπαιδευτικούς προς τη ΔΙΠΕ Αχαΐας .

Για να υποβάλλετε το αίτημά σας ή να αποστείλετε το αρχείο/τα αρχεία

πατήστε εδώ

Ευχαριστούμε!

on 26 March 2015
Created: 30 May 2017
Last Updated: 30 May 2017