Ροή Ανακοινώσεων:

Ιούνιος
20 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Mονάδες Κωφών, σε Σχολικές Μονάδες Τυφλών, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) για το διδακτικό έτος 2024-2025
20 68593_2024 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το Διδακτικό Έτος 2024-2025
20 68573_2024 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για το Σχολικό Έτος 2024-2025
18 Οδηγίες για τα έντυπα απόλυσης αναπληρωτών
18 Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών και Μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π της Π.Ε. Αχαΐας, με τη Λήξη του Διδακτικού Έτους 2023-2024
17 Επικύρωση Τοποθετήσεων για Οριστικές Τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ
14 Απολογισμός – Παραδοτέα Πολιτιστικών Προγραμμάτων_2023_2024 (23η Εγκ)
12 Εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας την Τετάρτη και την Πέμπτη 12-13/6/2024
11 64643_2024 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτημάτων για Απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
11 63871_2024 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στις Σχολικές Μονάδες του Εξωτερικού για τα Σχολικά Έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και τα ημερολογιακά Έτη 2025, 2026 & 2027 Ν. Ημισφαιρίου
11 Πρόσκληση για Αποσπάσεις εντός Π Υ Σ Π Ε Αχαΐας
11 Οριστικοποίηση Μεταθέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής 2024
05 Κακόβουλη ενέργεια ανάρτησης στην Ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας
05 Οριστικές Τοποθετήσεις Μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ της ΔΠΕ Αχαΐας

Δράσεις της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας

Η Διεύθυνση σε αριθμούς

Προγράμματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

Ειδικά Σχολεία - Τμ. Ένταξης

Παράλληλη Στήριξη

Τάξεις Υποδοχής - ΖΕΠ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τεχνική Υποστήριξη

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Αίτηση Απόσπασης

Υπηρεσίες για Εκπαιδευτικούς
Φόρμα Υποβολής για Σχολεία
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο