Ροή Ανακοινώσεων:

Ιούνιος
12 Εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας την Τετάρτη και την Πέμπτη 12-13/6/2024
11 64643_2024 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτημάτων για Απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
11 63871_2024 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στις Σχολικές Μονάδες του Εξωτερικού για τα Σχολικά Έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και τα ημερολογιακά Έτη 2025, 2026 & 2027 Ν. Ημισφαιρίου
11 Πρόσκληση για Αποσπάσεις εντός Π Υ Σ Π Ε Αχαΐας
11 Οριστικοποίηση Μεταθέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής 2024
05 Κακόβουλη ενέργεια ανάρτησης στην Ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας
05 Οριστικές Τοποθετήσεις Μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ της ΔΠΕ Αχαΐας
05 Έπαινοι μαθητών για Πολιτιστικά Προγράμματα, Δίκτυα και Φεστιβάλ (22η Εγκ_Πολιτιστικών Θεμάτων)
05 Αμοιβαίες Μεταθέσεις
04 Γ’ Φάση Μεταθέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής ΔΠΕ Αχαΐας
04 Β΄Φάση Μεταθέσεων ΔΠΕ Αχαΐας
03 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (Κωδ. Φ./Ε.Φ.1020-206-9910900) Μηνός Μαΐου 2024
03 59251_2024 Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Έτους 2024
03 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2024-2025»

Δράσεις της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας

Η Διεύθυνση σε αριθμούς

Προγράμματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

Ειδικά Σχολεία - Τμ. Ένταξης

Παράλληλη Στήριξη

Τάξεις Υποδοχής - ΖΕΠ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τεχνική Υποστήριξη

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Αίτηση Απόσπασης

Υπηρεσίες για Εκπαιδευτικούς
Φόρμα Υποβολής για Σχολεία
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο