Ροή Ανακοινώσεων:

Ιούλιος
19 Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79.01 Γενικής και ΠΕ79.01 Ειδικής
19 Χαρακτηρισμός Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών ΔΠΕ Αχαΐας- Δήλωση Προτίμησης
19 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025, με σκοπό την πρόσθετη μικτή εξ αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
18 1η απόφαση μονιμοποίησης δόκιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας
17 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα με απόσπαση Εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ78 κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. ή/και απόσπαση/τοποθέτηση Διοικητικών Υπαλλήλων κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι.
17 81446 – 2024 Διαβίβαση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
11 Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια υπαλλήλου της ΔΠΕ Αχαΐας
11 Πρόσκληση για αποσπάσεις εντός περιοχής της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το διδακτικό έτος 2024-2025
09 ΝΕΟ! Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης έως και 12/7/2024
09 Λειτουργικές Υπεραριθμίες ΠΕ60 & ΠΕ70 Γενικής και Ειδικής Αγωγής της ΔΠΕ Αχαΐας
09 76440_2024 Διαβίβαση ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
08 Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης
08 (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΥΑ Αποσπάσεων
05 75110_2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Δράσεις της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας

Η Διεύθυνση σε αριθμούς

Προγράμματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

Ειδικά Σχολεία - Τμ. Ένταξης

Παράλληλη Στήριξη

Τάξεις Υποδοχής - ΖΕΠ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τεχνική Υποστήριξη

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Αίτηση Απόσπασης

Υπηρεσίες για Εκπαιδευτικούς
Φόρμα Υποβολής για Σχολεία
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο