Ροή Ανακοινώσεων:

Ιούνιος
18 Οδηγίες για τα έντυπα απόλυσης αναπληρωτών
18 Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών και Μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π της Π.Ε. Αχαΐας, με τη Λήξη του Διδακτικού Έτους 2023-2024
17 Επικύρωση Τοποθετήσεων για Οριστικές Τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ
14 Απολογισμός – Παραδοτέα Πολιτιστικών Προγραμμάτων_2023_2024 (23η Εγκ)
12 Εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας την Τετάρτη και την Πέμπτη 12-13/6/2024
11 64643_2024 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτημάτων για Απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
11 63871_2024 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στις Σχολικές Μονάδες του Εξωτερικού για τα Σχολικά Έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και τα ημερολογιακά Έτη 2025, 2026 & 2027 Ν. Ημισφαιρίου
11 Πρόσκληση για Αποσπάσεις εντός Π Υ Σ Π Ε Αχαΐας
11 Οριστικοποίηση Μεταθέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής 2024
05 Κακόβουλη ενέργεια ανάρτησης στην Ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας
05 Οριστικές Τοποθετήσεις Μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ της ΔΠΕ Αχαΐας
05 Έπαινοι μαθητών για Πολιτιστικά Προγράμματα, Δίκτυα και Φεστιβάλ (22η Εγκ_Πολιτιστικών Θεμάτων)
05 Αμοιβαίες Μεταθέσεις
04 Γ’ Φάση Μεταθέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής ΔΠΕ Αχαΐας

Δράσεις της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας

Η Διεύθυνση σε αριθμούς

Προγράμματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

Ειδικά Σχολεία - Τμ. Ένταξης

Παράλληλη Στήριξη

Τάξεις Υποδοχής - ΖΕΠ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τεχνική Υποστήριξη

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Αίτηση Απόσπασης

Υπηρεσίες για Εκπαιδευτικούς
Φόρμα Υποβολής για Σχολεία
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο