10 Οκτ 2023 10:16
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ 4/Θ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ

12 Οκτ 2023 10:28
Εγκύκλιος Αγωγής Υγείας 12/10/2023 – Βιωματικό Εργαστήριο – Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αναρτήθηκε: 10 Οκτωβρίου, 2023 | 10:18 πμ

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, δηλαδή από Τετάρτη 11-10-2023 έως Παρασκευή 13-10-2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail της Διεύθυνσης (mail@dipe.ach.sch.gr ) , ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά προς τεκμηρίωσή τους.

Δείτε και:

Σχετικές ανακοινώσεις στις κατηγορίες:

Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο