19 Σεπ 2023 11:39
Ενημέρωση εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης ΟΠΣΥΔ.

22 Σεπ 2023 11:49
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ ΚΑΙ 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ ΚΑΙ 3/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΕΑΕ ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

Αναρτήθηκε: 21 Σεπτεμβρίου, 2023 | 11:40 πμ

Oι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, δηλαδή από Παρασκευή 22-9-2023 και ώρα 8:00π.μ. έως και Τρίτη 26-9-2023 και ώρα 16:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@dipe.ach.sch.gr) , ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά προς τεκμηρίωσή τους.

Τμήμα Προσωπικού

Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

Δείτε και:

Σχετικές ανακοινώσεις στις κατηγορίες:

Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο