ΠΥΣΠΕ

Στην έδρα κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Η σύνθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας είναι η εξής:

Πρόεδρος: Δρ Κλάδης Νικόλαος – Διευθυντής Εκπαίδευσης

Τηλέφωνο 2610229222


Αντιπρόεδρος – Τακτικό Μέλος: Ελευθεριώτης Δημήτριος – Εκπαιδευτικός ΠΕ70 / Δ/ντής Δ.Σ. Ελίκης

Τηλέφωνο Σχολείου: 2691081204


Τακτικό Μέλος: Τάγιου Σωτηρία – Εκπαιδευτικός ΠΕ70 / Δ/ντρια 26ου Δ.Σ. Πάτρας

Τηλέφωνο Σχολείου: 2610421286


Τακτικό Αιρετό Μέλος: Τσόγκας Χρήστος – Εκπαιδευτικός ΠΕ70 53ου Δ.Σ. Πατρών

Κινητό Τηλέφωνο: 6978190370


Τακτικό Αιρετό Μέλος: Σταυρογιαννόπουλος Αναστάσιος – Εκπαιδευτικός ΠΕ70 / Δ/ντης Δ.Σ. Κάτω Καστριτσίου

Κινητό Τηλέφωνο: 6944126532


Γραμματέας: Στάικου Νικολέττα

Τηλέφωνο Γραφείου: 2610229234


Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο