ΕΕΠ & ΕΒΠ

1 2

Διαδικασία & Έντυπα καταβολής οδοιπορικών εξόδων

Αναρτήθηκε: 2 Οκτωβρίου, 2023 | 12:10 μμ

Ενημερώθηκαν τα έντυπα και η διαδικασία καταβολής οδοιπορικών εξόδων για το σχ. έτος 2023-24.

Δείτε εδώ:

https://dipe.ach.sch.gr/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1/%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΕΑΕ ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

Αναρτήθηκε: 21 Σεπτεμβρίου, 2023 | 11:40 πμ

Oι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, δηλαδή από Παρασκευή 22-9-2023 και ώρα 8:00π.μ. έως και Τρίτη 26-9-2023 και ώρα 16:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@dipe.ach.sch.gr) , ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά προς τεκμηρίωσή τους.

Τμήμα Προσωπικού

Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

1 2
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο