Υπηρεσιακά Εκπαιδευτικών

1 2 3 4 5 12

Επικύρωση Τοποθετήσεων για Οριστικές Τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αναρτήθηκε: 17 Ιουνίου, 2024 | 2:01 μμ

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει τις οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς μας, που επικυρώθηκαν και οριστικοποιήθηκαν σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  7/12-06-202 πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

Οριστικές Τοποθετήσεις Μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ της ΔΠΕ Αχαΐας

Αναρτήθηκε: 5 Ιουνίου, 2024 | 1:26 μμ

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  6/4-6-2024 πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας  την οριστική τοποθέτηση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Α.Τυχόν διαπίστωση λαθών ή παραλείψεων επί των τοποθετήσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες παρακαλούμε να γνωστοποιηθεί με σχετική αίτηση θεραπείας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας εντός πέντε (5) ημερών μέχρι την Δευτέρα 10/6/2024.

Οι αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dipe.ach.sch.gr.

1 2 3 4 5 12
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο